Bilder fra festivalen
foto: Tore Steinar Pettersen og andre
IMG_9330