PROGRAM

SØNDAG

Penger frikjøper folk fra både moral og god oppførsel.
Eva Joly
Østre Fredrikstad kirke 

Kl. 11:00 Litterær Gudstjeneste

Fri entré

Nettsider: Kristin Jobansen og Tore Steinar Pettersen