Nettsider: Kristin Jobansen og Tore Steinar Pettersen

PROGRAM

SØNDAG

Penger frikjøper folk fra både moral og god oppførsel.
Eva Joly
Østre Fredrikstad kirke 

Kl. 11:00 Litterær Gudstjeneste 
 

En tekstsamtale mellom forfatter Levi Henriksen og prest Linn Therese Jordheim Larsen, sogneprest i Østre Fredrikstad kirke.

Fri entré