Nettsider: Kristin Jobansen og Tore Steinar Pettersen

SKOLE-

PROGRAMMET

-Samtalen går på krykker, men det er i hvert fall ikke stille hele tiden.

          Arne Svingen

Også denne høsten ønsker Ord i Grenseland elever og lærere velkommen til et litterært arrangement i Gamlebyen der elevene får anledning til å møte en vaskeekte forfatter: Annette Münch, Hanne Kristin Rohde, Elin Viktoria Undstad og Bjørn Ingvaldsen. Invitasjon til å delta på skoleprogrammet blir sendt ut i uke 33.

 


 
Torsdag 5. september 2019

8. – 10. trinn klokka 10:00 og 12:00 - Elin Viktoria Undstad

8. – 10. trinn klokka 10:00 og 12:00  - Annette Münch


 
Fredag 6. september 2019

6. - 7.  trinn: klokka 10:00 og 12:00 - Bjørn Ingvaldsen

4. - 5. trinn: klokka 10:00 og 12:00  - Hanne Kristin Rohde

En stor takk til LIONS FREDRIKSTAD for at dere alltid støtter vårt skoleprosjekt.