HER KAN DU

OVERNATTE

Hva skal vi gjøre med fortvilelsen hvis livene våre er for små til å romme den?
Vigdis Hjort

Sentrum, Fredrikstad

Quality Hotel Fredrikstad

Nygata 2 – 6
Telefon: (+47) 69 39 30 00

Scandic City Hotel Fredrikstad
Nygaardsgate 44/46
Telefon: (+47) 69 38 56 00

Victoria Hotell
Turngata 3
Telefon: (+47) 69 38 58 00

Hotel Valhalla
Valhallsgate 3
Tlf: (+47) 69 36 89 50

Hotel Fredrikstad
Nygaardsgaten 9
Telefon: (+47) 69 30 05 00

Gamlebyen

Gamlebyen Hotell Fredrikstad
Smedjegaten 88
Telefon: (+47) 400 53 909

Fredrikstad Motell & Camping AS

Torsnesveien 16/18

Telefon: (+47) 99 22 19 99