Nettsider: Kristin Jobansen og Tore Steinar Pettersen

PROGRAM

FREDAG

Jeg maler sjelden for jeg vet ikke når et bilde er ferdig.

Vigdis Hjorth

Teglhuset - Kirkegaten 31

Program kommer