VELKOMMEN TIL
ORD I GRENSELAND

Kjære publikum,


Vi gleder oss til en feiende flott tiårsfeiring av Ord i Grenseland!


2020 er jubileumsår for Ord i Grenseland. Den første helgen i september gjennomfører vi festivalen for 10. gang. Dette skal synes, og det skal merkes. I jubileumsåret gir vi ordet og scenen til kvinner, som på hver sin måte løfter frem litteratur gjennom sine romaner, dikt, sanger, dokumentarer, kommentarer og i debatter. Aldri før har kvinnelige norske forfattere vært så dominerende, både nasjonalt og internasjonalt, som akkurat nå. Det vil vi kalle en liten revolusjon, sett i lys av litteraturens historie, både i Norge, Norden og ellers i verden. Denne endringen har ikke kommet av seg selv. Det har blitt arbeidet systematisk, gjennom flere år, for å løfte frem og synliggjøre gode kvinnelige forfatterskap. Ord i Grenseland vil markere og feire dette. Samtidig vil vi bidra til å forsterke denne nye posisjonen for kvinnelige forfattere. Derfor blir Ord i Grenseland 2020 viet kvinnene.

 

Velkommen til festivaljubileum!

 

Anne Fjellro, festivalleder
Programkomité: Guro Havrevold, Kirsti Knutsen og Christine Haugsten Ellefsen

Ord i Grenseland i samarbeid med: