VELKOMMEN TIL ORD I GRENSELAND

For første gang på mange år lot jeg meg omfavne av bøker, av ord. Jeg kunne vært her et helt liv.

Maja Lunde i "Bienes liv"

Ord i Grenseland gjennomfører sitt tiårsjubileum i 2020.

Vi er inne i en krevende tid for oss alle. Koronaviruset setter liv i fare, og vi må gjøre alt vi kan for å hindre smitte gjennom viktige tiltak. Dette får også brutale konsekvenser for kulturlivet. Det er særlig kunstnerne selv som blir rammet, både økonomisk, psykologisk og karrieremessig. Det er alvorlig. Samtidig blir det et enormt tap for publikum. Behovet for kunst og kultur stopper ikke selv om vi sitter hjemme. Ingen av oss vet hvor lenge denne situasjonen vil vare.

Kulturlivet må være med på dugnaden for å redusere smitte. Da kreves det en egen #kulturdugnad med nye scener. For å få til det har vi som mottar støtte fra kommune, fylke og stat et særlig ansvar. Kulturminister Abid Raja legger i disse dager frem tiltak og melder om at Kulturrådet ikke vil kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer. Dette gir oss mulighet til å tenke utenfor boksen og gjøre det beste ut av situasjonen.

 

Derfor har Ord i Grenseland besluttet å gjennomføre sitt tiårsjubileum uansett, selv om situasjonen er den samme i september. Da blir det ikke i Gamlebyen i Fredrikstad med publikum, men gjennom kreativ bruk av digital teknologi. Vi mener dette er måten vi som kulturarrangør må tenke, både for å ivareta kunstneriske utøvere, formidling av kunst og kultur, og folks behov og glede av kunstneriske uttrykk.

 

#theshowmustgoon2020

Anne Fjellro, leder for Ord i Grenseland,

samt programkomiteen ved Guro Havrevold, Christine Haugsten Ellefsen og Kirsti Knutsen

Kjære publikum,

Vi gleder oss til en feiende flott tiårsfeiring av Ord i Grenseland!

Ord i Grenselands 10-årsjubileum 2020

2020 er jubileumsår for Ord i Grenseland. Da gjennomfører vi festivalen for 10. gang. Dette skal synes, og det skal merkes. Både blant barn, ungdom og voksne i Fredrikstad, og blant forfattere og forlag i Norge og Norden.

 

I jubileumsåret gir vi ordet og scenen til norske og skandinaviske kvinner, som på hver sin måte løfter frem litteratur gjennom sine romaner, dikt, sanger, dokumentarer, kommentarer og i debatter. 

Med en kvinnelig spiss på feiringen

I jubileumsåret 2020 vil vi løfte frem og sette lys på en av de viktigste og mest markante endringene vi har sett i det litterære landskapet disse ti årene. Vi snakker om den formidable styrkingen av kvinners posisjon i litteraturfeltet. Kvinneandelen blant publiserte og oversatte forfattere er mer enn doblet. Ser man på listen over de 25 mest oversatte norske forfatterne i 2015, var kvinneandelen 16 prosent. I 2018 var den 36 prosent. Aldri før har kvinnelige norske forfattere vært så dominerende, både nasjonalt og internasjonalt, som akkurat nå. Det vil vi kalle en liten revolusjon, sett i lys av litteraturens historie, både i Norge, Norden og ellers i verden. Denne endringen har ikke kommet av seg selv. Det har blitt arbeidet systematisk, gjennom flere år, for å løfte frem og synliggjøre gode kvinnelige forfatterskap. Ord i Grenseland vil markere og feire dette. Samtidig vil vi bidra til å forsterke denne nye posisjonen for kvinnelige forfattere. Derfor blir Ord i Grenseland 2020 viet kvinnene.

 

Velkommen til festivaljubileum!

 

Anne Fjellro, festivalleder
Programkomité: Guro Havrevold, Kirsti Knutsen og Christine Haugsten Ellefsen

Nettsider: Kristin Jobansen og Tore Steinar Pettersen